Blog

Rahim Tahliyesi Nasıl ve Hangi Şartlarda Gerçekleştirebilir?

Rahim Tahliyesi Nasıl ve Hangi Şartlarda Gerçekleştirebilir?

 

Rahim tahliyesi yani halk arasında bilinen adıyla kürtaj günümüzde halen gebelik sonlandırmada kullanılan bir yöntemdir. İstenmeyen gebeliklerde uygulandığı gibi bazen kalp atışı izlenemeyen, kalbi duran, boş gebelik denen anembryonik gebeliklerde, üzüm gebeliği diye bilinen Mol gebeliklerde de uygulanmaktadır.

Kürtaj asla bir doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilmemelidir. Ancak bazı sosyal durumlar nedeniyle hastalarımız istenmeyen gebelikler için bu konuda talepte bulunmaktadır.

Ülkemizde Kürtaj uygulaması kanun ve mevzuatlarla düzenlenmiştir. Bunlara göre;

Gebeliği 10 haftayı geçmemiş,

18 yaşından büyük bekar kadınlar,

Evli olan Kadınlar eşlerinin onayı da alınarak kürtaj yaptırabilir.

Kürtaj gebe kalmayı engeller mi?

Eskiden metal aletlerle yapılan kürtaj işlemi sonrasında rahim iç tabakasının hasarlanması ve iyileşen iç dokunun birbirine yapışması sonucu adet görememe ve gebe kalama sorunlarıyla kendini gösteren ve Ashermann Sendromu olarak adlandırılan durum günümüzde çok nadir görülmektedir. Bugün plastik borularla Rahim içinin  vakum şeklinde çekilmesi ile vakum kürtaj işlemi yapılmaktadır. Bu yöntemle dikkatli yapılan kürtaj sonrasında istenmeyen durumlar çok nadir görülmektedir.

Yukarıda anlatılan bu risk nedeniyle çiftlere kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olmadığı anlatılmalı ve istenemeyen gebeliklerle karşılaşmamak için kişiye özel doğum kontrol yöntemleri önerilmelidir.

Kan Uyuşmazlığı ve Kürtaj ?

Kan grubuna bakılmaksızın Annenin Rh negatif(-), babanın Rh pozitif (+)olduğu tüm çiftlerde kan uyuşmazlığı vardır. Bebeğin kan hücreleri  ve dolaşımı ise 7-8 hafta civarında başlamaktadır. Bebeğin kan grubu ise doğmadan (özel testler hariç) bilinemeyeceği için  bebeğin pozitif olma olasılığı nedeniyle kürtaj sırasında Rh (-) negative annenin pozitif kan grubu ile karşılaşıp ona karşı tepki vermemesi için kan uyuşmazlığı iğnesi yapılıp yapılmaması gündeme gelen önemli konudur.

Kan uyuşmazlığı ve kürtaj uygulaması durumlarında uyuşmazlık iğnesi yapılıp yapılmaması günümüzde hala tartışmalı bir konudur. Bazı ekoller 10 haftadan küçük kürtajlar sonrası bunu uygulamazken bazı ekollar haftasına bakmadan bunu uygulamaktadır. Biz kan uyuşmazlığı olan hastalarda kürtaj sonrası Eğer fetal kalp atışını görüp sonra yapılan bir kürtaj ise düşük doz kan uyuşmalığı iğnesini önermekteyiz. Ancak sadece kesenin görüldüğü uygulamalarda kan uyuşmazlığı iğnesini önermemekteyiz.Bu konudaki kararı hastanın hekiminin vermesi en doğrusu olacaktır. 

Vakumla Kürtaj 

Karmen ya da karmen kanülü olarak isimlendirilen çeşitli kalınlıklardeki plastik kanüllerin rahim içine yerleştirilerek ters basınç yardımıyla aspirasyon yapılarak rahim içinin boşaltılması işlemine vakum kürtaj denir. Farklı gebelik boyutları ve şekilleri için ayrı ayrı özelleşmiş karmen kanülleri bulunmaktadır. Kanüller steril ve tek kullanımlıktır. Bu yöntem vakum yöntemi kürtaj veya vakumla aspirasyon olarak da isimlendirilmektedir. Ankara gebelik sonlandırmada en çok bu yöntem tercih edilmektedir.

Vakum Kürtaj Nasıl Yapılır?

Vakum kürtajdan önce tam jinekolojik muayene yapılır, transvajinal ultrasonografi çekilir ve hastanın hikayesi dinlenir. Anestezi yapılmadan vakum kürtaj işlemi uygulamak mümkün olmayacağından, uygulanacak anestezi yöntemine karar verilir. Eğer herhangi bir engel yoksa genellikle sedayson adı verilen, hastanın damar yolundan verilen bir ilaç ile uyutulması işlemi olan genel anestezi yöntemi tercih edilir. Bir diğer genel anestezi yöntemi olan narkozun sedasyondan farkı narkoz işlemi esnasında hastaya solunum yoluyla bayıltıcı bir gaz verilmesidir. Hasta sedasyon ile uyutulduktan sonra acı/ağrı hissetmez. Sedasyona alternatif olarak lokal anestezi de tercih edilebilir ancak lokal anestezide hastanın adet sancısına benzer bir ağrı hissetmesi olasıdır. Lokal anestezide spekulum adı verilen alet vajene yerleştirildikten sonra rahim ağzında belli bölgelere lokal anestezi ilacı enjekte edilir.

Vakum kürtajda, enfeksiyon tehlikesini en aza indirgemek için, döl yolu adı verilen vajina içindeki kısım özel solüsyonlar yardımıyla anestezinin ardından temizlenir. Ardından tenekulum adı verilen bir alet yardımıyla rahim ağzı içine ulaşılabilmesi için tutturulur. Sonrasında vakumla kürtaj için karman kanüllerinin yerleştirilmesi adımına geçilir. İlk olarak 4 mm çapındaki en küçük karman kanülü gebelik kesesinin bozulması amacıyla rahim içine yerleştirilerek hareket ettirilir. Ters basınç oluşturabilmek için karman kanülünün dışarıdaki ucuna enjektör takılır. Vakum aspirasyon adı verilen bu negatif basınç işlemi için elektrikli özel cihazlar son yıllarda enjektöre alternatif olarak kullanılmaktadır. 4 mm’lik kanül aracılığı ile hamilelik materyalinin bir kısmı enjektöre dolar. Sonrasında, daha büyük kanüller yardımıyla işlem tekrarlanarak gebelik sıvısının tamamının tahliyesi sağlanır. İşlem sırasında kullanılan kanüller plastik ve tek kullanımlıktır. Bazı durumlarda (özellikle geç gebelik hallerinde) karmen kanülü ile aspirasyon işleminden sonra küretle kazıma (kürtaj) işlemi de gebelik materyalinin tamamının tahliyesi için gerekli görülebilir.

Bir cevap yazın

Call Now Button Şimdi Ara
WhatsApp chat