Hakkımda

Op.Dr. Evren Koçbulut Kimdir ?

Op. Dr. Evren KOÇBULUT, 1980 yılında Amasya’da doğmuştur. 1998 yılında Tokat Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan son aynı yıl  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak 2004 yılında Tıp Doktoru unvanı almıştır.

Uzmanlık eğitimini yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamlayarak 2011 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.

Devlet hizmet yükümlülüğünü Van – Muradiye İlçe Devlet Hastanesi’nde yerine getiren Op. Dr. Evren KOÇBULUT, Ankara Özel Akay Hastanesi, Ankara Centrum Tüp Bebek Merkezi  Ankara Koru Hastanesi’nde hastalarına hizmet vermiştir.

2015 yılında Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikasını Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Merkezinden almıştır. (Tüp Bebek Sertifikası)

Gebelik ve doğumun yanısıra, laparokopi-histeroskopi gibi kapalı ameliyat yöntemleri ve üremeye yardımcı tedaviler (Tüp bebek-Aşılama-Yumurta dondurma ) özel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Op. Dr. Evren KOÇBULUT, mesleki çalışmalarına 2018 yılından itibaren Ankara’da bulunan özel muayenehanesi’nde devam etmektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  • Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği
  • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği
  • Jinekolojik Endoskopi Derneği
  • European Society for Gynecological Endoscopy (ESGE)

Yayınlar

 A.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: (SCI & SSCI & Arts and Humanities indeksli dergiler)

A1. Taşçı T,Şükür YE,Özmen B, Atabekoğlu CS, Cengiz SD, Kocbulut E, Berker B, Sönmezer M, Effects of transdermal and oral hormone replacement therapies on monocyte chemoattractant protein-1 levels: a randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 May;176:50-4. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.02.034. Epub 2014 Feb 28.

 A2.Pabuccu E, Tolunay HE, Kocbulut E, Taşkın S, Ortac F, Sertçelik A, Sasmaz A, Savas B. Late recurrence of sigmoid carcinoma mimicking primary vulvar cancer: case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol.2012;5(6):609-13.D14

 B.Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.Pabuccu EG, Kocbulut E, Pabuçcu R. Searching for the best option in adhesion prevention: Intrauterine device, auto cross linked hyaluronic acid gel or both? ESGE 26th congress 2017

B2.Pabuccu EG, Kocbulut E, Çağlar GS, Sertyel S, Haliloğlu AH, Pabuçcu R. Reduced ejaculatory abstinence period may improve embryo quality for those with high sperm DNA fragmentation. 33rd annual meeting of ESHRE-Geneva 2017

B3.Atabekoglu CS, Kocbulut E, Pabuccu EG, Ozmen B, Berker B, Sonmezer M.Early GnRH-antagonist initiation does not improve pregnancy rates of PCOS cases undergoing IVF/ICSI: a prospective randomized study.P-639 Wednesday ,October 2015 ASRM

B4.Pabuccu EG, Kocbulut E, Tolunay E, Taskın S, Ortac F,.Late recurrence of sigmoid carcinoma mimicking primary vulvar cancer. Poster presentation in 14th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS), October 2012

B5.Göç G, Kahraman K, Taskın S, Kocbulut E, Ortac F.IX. Turkish – German Gynecology Congress dahilinde ‘Lecture and Abstract Book’ bildiri kitapçığındaki ‘a case of Meig’s syndrome mimicking ovarian malignancy: a diagnostic challenge’, 301 pp.,Antalya, 4-8 Mayıs 2011

C.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. Yazılan ulusal /uluslarası kitaplar

C2. Yazılan ulusal uluslarası kitaplarda bölümler

 C2.1. Berker B, Taşkın S, Koçbulut E. ‘Müllerian Anomaliler ve Laparoskopi’, Jinekolojik Laparoskopi, Oral Ö, Kayabaşoğlu F (ed.), 287-293pp.,İstanbul, Büyükharf Tıp Yayınları, 2011

 D.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1.Tolunay HE, Kocbulut E, Taskın S, Tülek F, Sonmezer M. HAIR-AN syndrome resistant to both medical and surgical treatment. A case report. Kadın Doğum Dergisi 2011;9(3):2486-2489

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Pabuçcu E, Yalçın İ, Koçbulut E, Kahraman K, Cengiz L. Gerçek umblical düğüm olgusunda intrapartum bulgular. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2010.

E2.Pabuçcu E, Tolunay E, Koçbulut E, Taşkın S, Ortaç F, Sertçelik A, Şasmaz A, Savaş B. Kolon kanserinin geç ve izole vulvar metastazı. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 2010.

E3. E Koçbulut, HE Tolunay, S Taşkın, R Aytaç., 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “J Turk Soc Obstet Gynecol 2011 Supplement: Kongre Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Total uterin prolapsuslu bir olguda gelişen tek taraflı üreterohidronefroz” 172 pp., Antalya, 17-22 Mayıs 2011

E4.M Keskin, E Tolunay, B Varlı, E Koçbulut, E Çetinkaya, B Berker.Sezaryen skar yerinde oluşan ektopik gebelikte transvajinal sonografi rehberliğinde gestasyonel kesenin aspirasyonu; olgu sunumu P-123, ÜTD-2013

F.Diğer Yayınlar

F1.Bonney’s Jinekolojik Cerrahi 11. Baskı. Çeviri Editörü Prof.Dr. Ruşen Aytaç. 18.Bölüm Çevirisi Üriner Fistüllerin Düzeltilmesi. David H. Richmond.

F2. Quinnan’s High Risk Pregnancy Bölüm 4 Çevirisi

Çevresel Ajanlar ve Üreme Riski E.Koçbulut, F. Dökmeci

Çeviri Editörü: Ruşen Aytaç, 2014, Modern Tıp Kitabevi

F3. Quinnan’s High Risk Pregnancy Bölüm 10 Çevirisi

Antepartum fetal izlem E.Koçbulut, F. Söylemez

Çeviri Editörü: Ruşen Aytaç, 2014, Modern Tıp Kitabevi

F4.Jinekoloji Kanıta Dayalı Algoritmalar Jyotsna Pundir ve Arri Coomarasamy

Çeviri Editörü :Prof.Dr.Bülent Berker Kısım 7 Bölüm 40 Vajinal akıntı

Çeviri :Uz.Dr.Evren Koçbulut

F5..Jinekoloji Kanıta Dayalı Algoritmalar Jyotsna Pundir ve Arri Coomarasamy

Çeviri Editörü :Prof.Dr.Bülent Berker Kısım 7 Bölüm 41:Bakteriyel Vajinoz

Çeviri :Uz.Dr.Evren Koçbulut

F6..Jinekoloji Kanıta Dayalı Algoritmalar Jyotsna Pundir ve Arri Coomarasamy

Çeviri Editörü :Prof.Dr.Bülent Berker Kısım 7 Bölüm 42 Vulvavajinal Kandidiazis

Çeviri :Uz.Dr.Evren Koçbulut

Tıp Fakültesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık Eğitimi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Mesleki Deneyim

Hizmete Başlangıç: 11/2006

Hizmetler

Tüp Bebek
Kısırlık / İnfertilite
Aşılama
Gebelik ve Doğum
Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi
Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi
Riskli Gebelik
Histereskopi
HSG (Histerosalpingografi) / Rahim filmi
Yumurta Dondurma
HPV

Diploma ve Sertifikalar

Tıp Doktorluğu Diploması
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası
Uzmanlık Belgesi
Dr. Evren Kocbulut
cb14078ffdad0218764f06d75f20d5be-1000x9000
eb324d14578f3afede8637ebe44806e1-1000x9000
2f79e9b05ea17d9ae3d559a01e029b0f-1000x9000
63cff677bb6d70121199d38b623b3789-1000x9000
Klinik (2)
Call Now Button Şimdi Ara
WhatsApp chat